Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti
Poradenstvo v oblasti bezpečnostných služieb
Kontakt
Prihlásenie na kurz
Osobné údaje
SBS

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

meno: *
priezvisko: *
rodné priezvisko:
dátum narodenia: *
miesto narodenia: *
rodné číslo: *
adresa trvalého pobytu: *
telefón: *
e-mail:
Záväzne sa prihlasujem na
odbornú prípravu typu: *
- P
- S plná forma
poznámka:
Zároveň v zmysle § 7 zák. c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas spoločnosti SECURITY SCHOOL, s.r.o. Liptovský Mikuláš na spracúvanie mojich údajov v zmysle zák. c. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

SECURITY SCHOOL s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, 0948 437 222, e-mail, Počet prístupov: 6687