Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti
Poradenstvo v oblasti bezpečnostných služieb
Kontakt
Prihlásenie na kurz
Osobné údaje
SBS

KURZ SBS
Potrebujete preukaz pre prácu v SBS? Získajte ho u nás!
Security school s.r.o. vykonáva Odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti („Kurz SBS“) pre záujemcov o prácu v súkromných bezpečnostných službách, ako aj pre tých, ktorí si potrebujú preukaz pre prácu v SBS obnoviť. Security school s.r.o poskytuje vzdelávanie v tejto oblasti viac ako 20 rokov, a je jedným z najstarších zariadení realizujúcich kurzy SBS na Slovensku. Naše skúsenosti a dlhodobé pôsobenie sú predpokladom kvality nami poskytovaných služieb.
Security school s.r.o. poskytuje účastníkom našich kurzov bezplatne študijné materiály.
Akceptujeme aj „Repas“ od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý Vám pomôže financovať náklady na kurz.
Obsahová náplň kurzu SBS
a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky,
b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd,
c) právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
d) základy trestného práva,
e) základy kriminalistiky,
f) zákon o priestupkoch,
g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe,
h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
i) praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
j) poskytovanie prvej pomoci,
k) požiarna príprava,
l) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Garant odbornej prípravy:

Doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.SECURITY SCHOOL s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, 0948 437 222, e-mail, Počet prístupov: 6840