Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti
Poradenstvo v oblasti bezpečnostných služieb
Kontakt
Prihlásenie na kurz
SBS

Security school s.r.o. je spoločnosť, ktorej bola udelená rozhodnutím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline licencia č. POP 000202 k uskutočňovaniu odbornej prípravy a poradenstva. Security school s.r.o. vykonáva v rámci akreditácie odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania, teda pre zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb, ako aj pre osoby, ktoré sa o toto zamestnanie ešte len uchádzajú.
Odbornú prípravu musia absolvovať:
1. osoby, ktoré potrebujú získať preukaz odbornej spôsobilosti typu S k preukázaniu odbornej spôsobilosti k výkonu fyzickej ochrany a pátrania ako
a) zamestnanci súkromnej bezpečnostnej služby
b) zamestnanci subjektu prevádzkujúceho vlastnú ochranu
2. osoby, ktoré potrebujú získať preukaz odbornej spôsobilosti typu P k preukázaniu odbornej spôsobilosti k výkonu fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
3. osoby, ktoré už sú držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti
a) vydaných pred účinnosťou zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, ktorých platnosť končí podľa § 98 cit. zákona 31. 12. 2008
b) ktorých platnosť končí uplynutím doby ich platnosti.
ŠKOLIACE ZARIADENIE:
Kurzy odbornej prípravy pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti sa uskutočňujú v priestoroch budovy Správy slovenských jaskýň, na ulici Hodžova 11 v Liptovskom Mikuláši, 300 metrov od autobusovej stanice.
V blízkosti školiaceho zariadenia sa nachádza viacero zariadení, kde je možné zabezpečiť stravovanie účastníkov školenia formou obedového menu.

SECURITY SCHOOL s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, 0948 437 222, e-mail, Počet prístupov: 5192