Poradenstvo v oblasti
bezpečnostných služieb

Security school s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti – ak spočítame aj existenciu školiaceho zariadenia, ktorého je naša spoločnosť nástupcom – viac ako dvadsať rokov.

Našej spoločnosti bola udelená rozhodnutím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline licencia č. POP 000229 k uskutočňovaniu odbornej prípravy a poradenstva.

Hlavnou náplňou našej spoločnosti je síce vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti, ale popri tomto predmete svojej činnosti aj aktívne poskytuje rady v prípade vyskytnutia sa či už právnych alebo praktických problémov v oblasti pôsobenia a fungovania rôznych foriem bezpečnostných služieb.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na uvedených kontaktoch.