Potrebujete preukaz pre prácu v SBS?
Získajte ho u nás!

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti

Security school s.r.o. vykonáva Odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti („Kurz SBS“) pre záujemcov o prácu v súkromných bezpečnostných službách, ako aj pre tých, ktorí si potrebujú preukaz pre prácu v SBS obnoviť. Security school s.r.o poskytuje vzdelávanie v tejto oblasti viac ako 20 rokov, a je jedným z najstarších zariadení realizujúcich kurzy SBS na Slovensku. Naše skúsenosti a dlhodobé pôsobenie sú predpokladom kvality nami poskytovaných služieb. Security school s.r.o. poskytuje účastníkom našich kurzov bezplatne študijné materiály.

Účastníci kurzu u nás majú k dispozícii aj prístup k našej webovej aplikácii s vlastným systémom testovania. Tento systém napodobňuje skúšku, ktorú učastníci kurzu vykonávajú po absolvovaní školenia.

Akceptujeme aj „Repas“ od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý Vám pomôže financovať náklady na kurz.

Online Kurz SBS

Od roku 2022 realizujeme väčšinu Kurzov SBS online formou. Stačí vám k tomu len mobilný telefón alebo obyčajný počítač (laptop, tablet, alebo aj starší stolný počítač) s pripojením na internet. Nemusíte inštalovať žiadne zariadenia alebo programy. Pošleme vám jednoduchý link, na ktorý keď kliknete sa vám otvorí okno kde uvidíte a počujete školiteľa. Nemusíte tak opustiť pohodlie vášho domova, ani platiť za cestované. V prípade, že sa obávate či online školenie zvládnete, pomôžeme vám. Sme tu pre vás počas celého školenia.

Obsahová náplň kurzu SBS

 1. základy právneho poriadku Slovenskej republiky,
 2. Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd,
 3. právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 4. základy trestného práva,
 5. základy kriminalistiky,
 6. zákon o priestupkoch,
 7. zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe,
 8. teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
 9. praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,
 10. poskytovanie prvej pomoci,
 11. požiarna príprava,
 12. všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Podmienky pre prihlásenie

 1. Podanie záväznej prihlášky o zaradenie do kurzu odbornej prípravy (prihláška vo forme PDF) jednou z nasledujúcich možností:
  1. písomne: na adresu: Security school, s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  2. e-mailom na adresu: skoleniesbs@gmail.com
  3. telefonicky na číslo: 0948 437 222
  4. osobne v sídle spoločnosti na ulici Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš
  5. vyplnením online prihlášky
 2. Uhradenie preddavku na poplatok za všetky typy odbornej prípravy v sume 35,- € v hotovosti najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu.
 3. V priebehu kurzu:
  1. Účasť uchádzača na online kurze v stanovenom rozsahu.
  2. Úhrada správnych poplatkov v zákonom stanovenej výške za podanie prihlášky na skúšku a vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.
  3. Uhradenie zvyšku poplatku za odbornú prípravu najneskôr v prvý deň školenia.

Garant odbornej prípravy

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.